Week7

Week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
7
จันทร์
ขั้นเตรียม
-  ฝึกการมีสติ
รู้ตัว
-  จดจ่อ 
กิจกรรม : ซองจดหมาย
ขั้นเตรียม ( 5 นาที)  Body Scan แบบนอน
-  นักเรียนทุกคนนอนหงายในท่าปลาดาว แยกเท้าออกพอประมาณแล้วปล่อยให้เท้าทั้งสองข้างได้พักผ่อนในท่าที่สบาย วางมือทั้งสองไว้ข้างลำตัวหงายฝ่ามือทั้งสองข้างขึ้นในท่าที่ผ่อนคลาย นักเรียนหลับตาลงอย่างเบาๆ   รู้สึกถึงการผ่อนคลายที่ดวงตา จากนั้นให้นักเรียนหายใจ เข้าลึกๆ แล้วปล่อยลมหายใจออกช้าๆ  หายใจเข้ารู้สึกสบาย หายใจออกรู้สึกผ่อนคลาย เบาสบาย และมีความสุข เราเริ่มผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกาย
ขั้น  Scan 
            ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณหัวคิ้ว  คิ้วที่ขมวดอยู่คลายออก รับรู้ถึงความรู้สึกผ่อนคลายบริเวณหัวคิ้ว เรารู้สึก  อิ่มเอมเบา  สบาย  และมีความสุข  หลับสบาย  หลับลึกลงๆ ไล่ความรู้สึกมาที่จมูกของเรารับรู้ลมหายใจอันแผ่วเบา รู้สึกผ่อนคลาย ­สัมผัสถึงลมหายใจที่อบอุ่น เรารู้สึก  อิ่มเอม  เบา  สบาย   และมีความสุข  หลับสบาย หลับลึกลงๆ จากนั้นไล่ความรู้สึกมาที่ริมฝีปากของเรา ผ่อนคลายกล้ามเนื้อริมฝีปาก ริมฝีปากบนล่างแนบชิดกันปากของเราที่เม้มอยู่คลายออก  และผ่อนคลาย  เรารู้สึก  อิ่มเอม  เบา   สบาย   และมีความสุข     ให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณคาง  คางของเราได้รับการผ่อนคลาย  เรารู้สึก  อิ่มเอม   เบา  สบาย   มีความสุข  หลับสบาย  หลับสบายหลับลึกลงๆ จากนั้นก็  ไล่ความรู้สึกต่อไปที่ไหล่  แขนทั้งสองข้าง  มือทั้งสองข้าง  ขาทั้งสองข้าง และฝ่าเท้า
            (ใส่ข้อมูล)  ปล่อยร่างกายของเราได้หลับอย่างสบายเพื่อให้เราได้รู้สึกขอบคุณร่างกายของเรา  ขอบคุณเท้าทั้งสองข้างที่นำพาเราไปยังที่ต่างๆ  ตั้งแต่เล็กจนโต ขอบคุณขาทั้งสองข้างที่ทำให้เรายืนขึ้นได้อย่างมั่นคง  ขอบคุณมือทั้งสองข้างของเราที่ช่วยทำสิ่งต่างๆ ที่ดีงามให้เกิดขึ้นแก่โลกนี้  ขอบคุณปากขอเราที่ให้เราได้พูดในสิ่งดีๆ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ขอบคุณทุกลมหายใจที่ยังอยู่กับเรา ขอบคุณดวงตาของเราที่ให้เราได้มองเห็นสิ่งที่ดีงาม มองเห็นคนที่เรารัก มองเห็นทุกสรรพสิ่งที่เกื้อกูลเราอยู่  ของคุณสมองของเราที่ให้เราได้คิดถึงเรื่องราวดีๆ คิดทำแต่สิ่งดีๆ เพื่อตนเองและผู้อื่น หายใจเข้าลึกๆและผ่อนลมหายใจออกช้าๆ  บอกตัวเองว่าเราเป็นคนที่น่ารัก  เป็นคนที่ยอดเยี่ยมเป็นคนที่รู้เวลาเป็นคนที่มีความรักที่ยิ่งใหญ่  บอกตัวเองว่าเราเป็นคนที่อดทนมุ่งมั่น  เสียสละ  และกล้าหาญที่จะทำในสิ่งที่ดีงาม
ขั้นปลุก
            ครูจะนับ  1-3  เพื่อให้นักเรียนเริ่มรู้สึกตัวกลับมาอยู่กับตัวเอง  นับ  1   นักเรียนรู้สึกที่ตัวเองค่อยๆ ลืมตาขึ้น แล้วกระพริบตาเพื่อปรับสายตาเราให้เข้ากับแสงสว่างเราจะบอกตัวเองว่าเราจะตื่นมาพร้อมกับความสดชื่นความกระปรี้กระเปร่าพลิกตัวไปทางด้านซ้าย ด้านขวา   นับ  2  นักเรียนรู้สึกที่มือและแขนทั้งของข้างที่แข็งแรงค่อยๆ รู้สึกเบา สบาย และมีความสุข  ขึ้นมา นับ  3  เรารู้สึกที่แผ่นหลังที่แข็งแรงและใช้แขนทั้งสองข้างพยุงตัวเองให้ลุกขึ้นนั่งเป็นคนที่น่ารัก แล้วเราคอยช่วยดูแลเพื่อนข้างๆ  สะกิดคนข้างเราอย่างเบาๆ  เพื่อให้เพื่อนกลับมารู้ตัว
-  นักเรียนลุกขึ้นนั่ง ครูกระตุ้นการเรียนรู้ของสมองด้วย  Brian Gym  จำนวน 3 ท่า ได้แก่ แตะสัมผัสนิ้วมือ โดยใช้หัวแม่มือแตะสัมผัสไปทีละนิ้ว ท่าขนมจีบ กับ ถาดตัวแอล, กระต่ายท้องป่องกับโพรงกระต่าย ( นับ 1 – 10 )
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- กระดาษรูปหัวใจ
- กาว
ขั้นกิจกรรม
-  การฝึกสมาธิ
-  เคารพ
นอบน้อมต่อ
ตนเองและ
ผู้อื่น
-  ประสาน
สัมพันธ์มือ
กับตา
-  จินตนาการ

ขั้นกิจกรรม
- ครูแนะนำอุปกรณ์และโชว์ให้นักเรียนดู โดยตั้งคำถาม กระตุ้นคิด “นักเรียนเห็นอะไร/มีสีอะไรบ้าง/ใช้ทำอะไรได้บ้าง
-ครูสาธิตการทำกิจกรรมให้นักเรียนดูทีละขั้นตอนโดยมี Story เล่าเรื่องราวตามจินตนาการ
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ไปทั้ง 2 ฝั่ง ทุกครั้งที่ รับ - ส่ง นักเรียนจะรับไหว้อย่างนอบน้อม
นักเรียนทุกคนลงปฏิบัติกิจกรรม โดยตัดกระดาษเป็นซองจดหมาย ไปพร้อมๆ กัน อย่างตั้งใจ
- คุณครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด นักเรียนจะส่งความรักไปให้ใคร / เพราะเหตุใด (ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้แสดงความคิดเห็น)
-  ครูให้นักเรียนเก็บอุปกรณ์ โดยเริ่มจากคนที่มี
ตะกร้าอยู่ด้านหลัง เก็บซองจดหมายใส่ลงตะกร้า
แล้วนำมาให้คุณครู
จากนั้นคุณครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณกันและกันก่อนที่จะมอบพลังความรัก
ขั้นจบ
-  เคารพคุณค่า
ของตนเองและ
ผู้อื่น
ขั้นจบ( 5 นาที )
-  เคารพเสริมแรงด้วย Empower   ชื่นชมและขอบคุณความ ตั้งใจ ของนักเรียนทุกคน
-  กอดมอบพลังความรักให้กันและกันระหว่างนักเรียนกับครู
อังคาร
ขั้นเตรียม
-  ฝึกการมีสติ
รู้ตัว
กิจกรรม  :  บ้านตัวอักษร
ขั้นเตรียม ( 5 นาที)  Body scan แบบนั่ง
- ทุกคนนั่งเป็นวงกลมในท่าที่สบาย ในท่าขัดสมาธิมือทั้งสองข้างวางที่น่าตักสูดลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆรับรู้สัมผัสที่ลมหายใจเข้า – ออก แล้วค่อยๆปิดตาลงช้าๆรู้สึกสบายที่ดวงตาหายใจเข้ารู้สึกผ่อนคลายหายใจออกรู้สึกสบายจดจ่อการรับรู้ขณะหายใจเข้า-ออก
ขั้น Scan
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนบนใบหน้าของเราให้รู้สึกเบาสบายอิ่มเอมและมีความสุข ไล่ความรู้สึกมาที่คิ้วทั้ง ข้าง คิ้วทั้ง ข้างที่ขมวดอยู่ให้คลายออกเรารู้สึกสบาย ไล่ความรู้สึกมาที่กล้ามเนื้อแก้มทั้ง ข้าง กล้ามเนื้อแก้มทั้ง ข้างของเราได้รับการผ่อนคลายเรารู้สึกสบาย ไล่ความรู้สึกมาที่ริมฝีปาก ริมฝีปากที่เม้มอยู่ให้คลายออกเรารู้สึกผ่อนคลายอิ่มเอมและมีความสุข ไล่ความรู้สึกมาที่หัวไหล่ทั้ง ข้าง หัวไหล่ทั้ง ข้างที่เกร็งอยู่เราจะค่อยๆ ผ่อนคลาย ให้อยู่ในท่าที่สบาย ไล่ความรู้สึกมาที่หลัง หลังของเราที่เกร็งอยู่ ให้เราได้รับการผ่อนคลายเรารู้สึกเบา สบาย  ไล่ความรู้สึกมาที่สะโพกของเราสะโพกที่รองรับน้ำหนักของเราให้ได้รับการผ่อนคลายเรารู้สึกเบา สบาย  ไล่ความรู้สึกมาที่ต้นขาทั้ง ข้าง ต้นขาทั้ง รับรู้แรงกดของส่วนต่างๆของร่างกายให้ได้ผ่อนคลายเรารู้สึกอิ่มเอมและมีความสุข
         (ใส่ข้อมูล)ให้ทุกคนกลับมารับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารู้สึกขอบคุณทุกสรรพสิ่งรอบๆตัวเรา หายใจออกส่งมอบพลังความรักและความปรารถนาดีให้กับทุกสรรพสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวเรา ขอบคุณเท้าทั้ง ข้าง ที่ให้ได้เดินไปในที่ที่ดี ที่ที่เราอยากไป ขอบคุณขาทั้ง ข้าง ทำให้เราได้ยืนอย่างมั่นคง ขอบคุณแผ่นหลังที่แข็งแรงของเรา ขอบคุณมือทั้ง ข้าง ที่ทำให้เราได้หยิบจับสิ่งของต่างๆ และสรรค์สร้างสิ่งที่ดีต่อโลก ขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่ทำให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล  ขอบคุณปากที่ทำให้เราได้พูดสิ่งที่ดี เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ขอบคุณหูทั้ง ข้าง ที่ทำให้เราได้ยินเสียงคนที่เรารัก เสียงของทุกสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวเราแล้วบอกกับตนเองว่าเราจะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและเป็นผู้ฟังที่ดี ขอบคุณดวงตาทั้ง ข้างที่ทำให้เรามองเห็นสิ่งที่ดีงาน มองเห็นทุกสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวเราและบอกตัวเองว่าเราจะเป็นคนที่มีสายตากว้างไกล มองเห็นสิ่งต่างๆด้วยความเป็นจริง ขอบคุณร่างกายทุกส่วนที่รวมเป็นตัวเรา ขอบคุณทุกลมหายใจที่ทำให้เราได้เป็นส่วน ของจักรวาล
ขั้นปลุก
- นักเรียนกลับมารับรู้รับหายใจของตนเอง หายใจเข้ารู้สึกสบายหายใจออกรู้สึกผ่อนคลาย
นับ รับรู้ความรู้สึกไปที่เท้าและต้นขาทั้ง ข้าง
นับ รับรู้ความรู้สึกมาที่มือและแขนทั้ง ข้าง
นับ รับรู้ความรู้สึกที่ดวงตาทั้ง 2 ข้าง เราจะค่อยๆ กระพริบตาเพื่อให้ดวงตาปรับให้รับแสง
ในตอนนี้ จากนั้นค่อยๆเหยียดขาทั้ง  ข้างออกมา พร้อมบีบนวดเบาๆ ที่เท้าเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลาย-  นักเรียนลุกขึ้นนั่ง ครูกระตุ้นการเรียนรู้ของสมอง
ด้วย  Brian Gym  จำนวน 2 ท่า ได้แก่ ท่าขนม
จีบ กับ ถาดตัวแอล, กระต่าย กับ แครอต
( นับ 1 – 10 )
-  เพลงบริหารคลื่นสมอง
-  กระดาษช่องตารางและเขียน ก-ฮ
- บัตรภาพสัญลักษณ์พยัญชนะ
ขั้นกิจกรรม
-  การฝึกสมาธิ
-  เคารพ
นอบน้อมต่อ
ตนเองและ
ผู้อื่น
-  ประสาน
สัมพันธ์มือ
กับตา
-  ทักษะการแยกประเภท

ขั้นกิจกรรม ( 15 นาที )
-  ครูแนะนำอุปกรณ์กระดาษตารางพยัญชนะ ครูตังคำถามกระตุ้นคิด นักเรียนเห็นอะไรบ้าง “ส
-  ครูแนะนำกิจกรรม ครูเล่าเรื่องราวตาม
จินตนาการ
-  ครูสาธิตการทำกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้น
จากนั้นครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ (บัตรภาพสัญลักษณ์พยัญชนะ) ให้นักเรียนหยิบคนละ 1แผ่น โดยครูแบ่งออกเป็น 2 ชุดครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ไป ทางด้านซ้ายและด้านขวาของครู ก่อนที่จะรับอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณกันอย่างนอบน้อมทั้งผู้ส่งและผู้รับ
-  เมื่อได้อุปกรณ์ครบทุกคนแล้ว นักเรียนพาบัตรภาพสัญลักษณ์พยัญชนะ( รูป ไก่ หนู ปลา ใบไม้ ธงชาติ ฯลฯ) จนครบทุกคน
-  ครูและนักเรียนร่วมกันอ่านตัวพยัญชนะ ก-ฮ
-  ครูเชิญนักเรียนคนที่น่ารักช่วยเก็บอุปกรณ์ แล้วนำมาให้คุณครู
ขั้นจบ
-  เคารพคุณค่า
ของตนเองและ
ผู้อื่น
ขั้นจบ( 5 นาที )
-  เคารพเสริมแรงด้วย Empower   ชื่นชมและขอบคุณความ ตั้งใจ ของนักเรียนทุกคน
-  กอดมอบพลังความรักให้กันและกันระหว่างนักเรียนกับครู
พุธ
ขั้นเตรียม
-  ฝึกการมีสติ
รู้ตัว
กิจกรรม  :  โยคะ
ขั้นเตรียม ( 5 นาที)
     ทุกคนยืนในท่าที่สบาย ยืนให้เต็มสองฝ่าเท้า สัมผัสให้ได้ถึงจุดที่รับน้ำหนักตัวของเรามากที่สุดที่ฝ่าเท้าทั้งสอง ข้าง หัวไหล่ทั้งสองข้างไม่ต้องเกรง หย่อนหัวไหลลงไป ผ่อนคลายที่หัวไหลทั้งสองข้าง หายใจเข้าลึกๆ ผ่อน ลมหายใจออกช้าๆ ตามดูลมหายใจที่เป็นปกติสัก 3-4 ลมหายใจ 
- เพลงบริหารคลื่นสมอง
-  โยคะ
ขั้นกิจกรรม
-  การฝึกสมาธิ
-  เคารพ
นอบน้อมต่อ
ตนเองและ
ผู้อื่น
-  ประสาน
สัมพันธ์มือ
กับตา

ขั้นกิจกรรม ( 15 นาที )
-  ครูเริ่มกิจกรรม โยคะ โดยเริ่มจากท่า ยืน นั่ง นอน ตามลำดับดังนี้
·       คุณครูชวนพี่ๆพูดถึงความสำคัญของ “โยคะ” จากนั้นครูให้ทุกคนค่อยๆยืนขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมทำกิจกรรม
ท่ายืน
·       เริ่มจากท่าที่ ท่าไหว้พระอาทิตย์ นักเรียนยืนอยู่ในท่าที่สบาย แยกเท้าห่างกันเล็กน้อยเท้าทั้งสองข้างขนานกับหัวไหล่ จากนั้นวาดแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะ โน้มตัวไปข้างหลังเล็กน้อยพร้อมกับสูดลมหายใจเข้าลึกๆ ผ่อนลมหายในออกพร้อมก้มตัวลง ครูนับ 1 – 5 ( ทำซ้ำ รอบ)
·       ท่าที่ ท่าต้นไม้ นักเรียนยืนในท่าเตรียม จากนั้นยกเท้าข้างใดข้างหนึ่งสัมผัสที่ขาข้างใดข้างหนึ่งจากนั้นวาดแขนทั้งสองข้างให้ฝ่ามือประกบกันเหนือศีรษะ(แขนตึง) ครูนับ 1-5จากนั้นค่อยวาดมือลง พร้อมกับผ่อนลมหายใจออกและวางเท้าทั้ง ข้างลง (สลับขา)
·       ท่าที่ ท่าเก้าอี้ นักเรียนยื่นแขนไปข้างหน้าใช้มือทั้ง ข้างประสานกัน(แขนตึง) จากนั้นย่อตัวลงพร้อมกับสูดลมหายใจเข้า ครูนับ 1-5 และผ่อนลมหายใจออกอย่างช้าๆ จากนั้นยืดตัวขึ้น แขนทั้งสองข้างกลับมาอยู่ข้างลำตัว  ครั้งที่สอง ยกขาข้างใดข้างหนึ่งวางไขว้ขาอีกข้างหนึ่งนักเรียนยื่นแขนไปข้างหน้าใช้มือทั้ง ข้างประสานกัน(แขนตึง) จากนั้นย่อตัวลงพร้อมกับสูดลมหายใจเข้า
ครูนับ 1-5 และผ่อนลมหายใจออกอย่างช้าๆ จากนั้นยืดตัวขึ้น แขนทั้งสองข้างกลับมาอยู่ข้างลำตัว( ทำซ้ำอีก 1 ครั้ง โดยสลับขา)  จากนั้นกลับมาอยู่ในท่าเตรียมเท้าชิดขนวางข้างลำตัว
ท่านั่ง
·       ท่าที่ 4 ท่าผีเสื้อ ครูและนักเรียนทุกคนนั่งลงในท่าขัดสมาธิจากนั้นยื่นขาทั้งสองข้างไปข้างหน้าให้ฝ่าเท้าประกบกันแล้วใช้มือดึงเท้าทั้งสองข้างเข้าหาตัวเอง ขยับปีกผีเสื้อ(ขาข้างซ้าย) ครูนับ 1-5 สลับข้าง ขยับปีผีเสื้อ(ขาข้างขาว) ครูนับ 1-5 จากนั้นขยับปีกผีเสื้อ (ขาทั้งสองข้าง) ไปพร้อมกันสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆ โน้มตัวลงผ่อนลมหายใจออกช้าๆ ครูนับ 1 – 5  แล้วยืดตัวขึ้นมานั่งในท่าผีเสื้อ (ทำซ้ำ รอบ)
·       ท่าที่ 5ท่าเต่า ครูและนักเรียนนั่งในท่าเทพธิดามือทั้ง ข้างจับที่ข้อเท้า สูดลมหายใจเข้าลึกๆ ก้มตัวลงให้หน้าผากสัมผัสกับพื้น ครูนับ 1-5 สูดลมหายใจเข้าลึกๆ เงยหน้าขึ้น พร้อมปล่อยลมหายใจออก กลับมาในท่าเทพธิดา(ทำ ครั้ง)
·       ท่าที่ 6ท่าหงส์ ครูและนักเรียนวากแขนทั้งสองงข้างไปด้านหลัง แล้วให้มือทั้ง ข้างประสานกันสูดลมหายใจเข้าลึกๆ โน้มตัวไปข้างหน้าพร้อมกับยกแขนขึ้นเป็นปีกหงส์และผ่อนลมหายใจออกช้าๆ  ครูนับ 1-5สูดลมหายใจเข้าลึกๆ เงยหน้าขึ้น พร้อมผ่อนลมหายใจออกช้าๆ กลับมาในท่าเทพธิดา(ทำซ้ำรอบ)
ท่านอน
·       ครูและนักเรียนนอนในท่าจระเข้ ครูและนักเรียนนอนคว่ำหน้าจากนั้นใช้มือสองข้างวางซ้อนกันให้แก้มข้างใดข้างหนึ่งวางบนหลังมือ ให้ทุกคนหลับตาประมาณ นาที เพื่อรับพลังจากจักรวาล (ครบ นาที ทุกคนค่อยๆลืมตา)
·       ท่าที่ ท่างูใหญ่ ครูและนักเรียนทุกคนนอนคว่ำ วาดมือทั้ง ข้างวางที่ข้างลำตัวระดับอก จากนั้นสูดลมหายใจเข้าลึกๆ แล้วค่อยๆ ใช้แขนที่แข็งแรกดันตัวส่วนหน้าขึ้น ครูนับ 1-5 ผ่อนลมหายใจออก พร้อมกลับมาสู่ท่าจระเข้ (ทำซ้ำรอบ)
·       ท่าที่ ท่าตั๊กแตน ครูและนักเรียนทุกคนนอนคว่ำ วาดแขนทั้ง ข้างวางขนานข้างลำตัว หงายฝ่ามือขึ้น สูดลมหายใจเข้าลึกๆ   จากนั้นใช้กล้ามเนื้อส่วนท้องดันตัวเองขึ้นพร้อมยกศีรษะและขาขึ้น ครูนับ 1-5จากนั้นกลับมาอยู่ในท่าจระเข้ (ทำ ครั้ง)
·       ท่าที่ ท่าคันธนู ครูและนักเรียนทุกคนนอนคว่ำ วาดแขนทั้ง ข้างไปด้านหลัง จับข้อเท้า สูดลมหายใจเข้าลึกๆ จากนั้นใช้กล้ามเนื้อส่วนท้องดันตัวเองขึ้นพร้อมยกศีรษะและขาขึ้น ครูนับ 1-5 จากนั้นกลับมาอยู่ในท่าจระเข้ (ทำซ้ำ รอบ)
·       Body scan (ประมาณ 3-5 นาที) จากนั้นให้ทุกคนค่อยๆ ลืมตาขึ้น ค่อยๆ กระพริบตาเพื่อปรับให้เขกับแสงจากนั้นลุกขึ้นนั่งเป็นวงกลม

ขั้นจบ
·       ครูชื่นชมความตั้งใจ Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณซึ่งกันและกัน ครูและนักเรียนมอบพลังความรักด้วยการโอบกอดให้หัวใจชนกัน

ขั้นจบ
-  เคารพคุณค่า
ของตนเองและ
ผู้อื่น
ขั้นจบ( 5 นาที )
-  เคารพเสริมแรงด้วย Empower   ชื่นชมและขอบคุณความ ตั้งใจ ของนักเรียนทุกคน
-  กอดมอบพลังความรักให้กันและกันระหว่างนักเรียนกับครู
พฤหัสบดี
ขั้นเตรียม
-  ฝึกการมีสติ
รู้ตัว
- มีสมาธิ จดจ่อ
- สัมพันธ์มือกับตา

กิจกรรม ปลาน้อย
ขั้นเตรียม ( 5 นาที) Body Scan แบบยืน
- ทุกคนกลับมาอยู่กับตนเอง ปล่อยวางความคิดความรู้สึก จากนั้นยืนแยกเท้าทั้งสองข้างไม่ชิด
หรือไม่ห่างจนเกินไป ประมาณหัวไหล่เพื่อให้
ทรงตัวได้อย่างมั่นคง ผ่อนคลายหัวไหล่ทั้งสองข้าง
ให้รู้สึกสบาย ปล่อยมือทั้งสองข้างไว้ข้างลำตัว
เรารู้สึกสบายและผ่อนคลาย ค่อยๆปิดเปลือกตาลงช้าๆ
  แล้วหายใจเข้า-หายใจออกสัก3-5ลมหายใจ
รับรู้สัมผัสที่ปลายจมูกข้างใดข้างหนึ่ง
 จดจ่อกับการรับรู้ขณะที่หายใจ
ขั้นกิจกรรม
(แสกนจากนั้นจับความรู้สึกมาที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้าง
 ที่สัมผัสพื้น รับรู้แรงกดของน้ำหนักทีฝ่าเท้า
 เริ่มรู้สึกที่จุดสัมผัสไปที่นิ้วโป้ง ไล่เรียงไปทีละนิ้ว
นิ้วซ้ายไปยังนิ้วขวา รับรู้น้ำหนักที่กดลงมา
รับรู้แรงกดที่ข้อเท้าทั้งสองข้าง จากนั้นจับความรู้สึก
มาที่กล้ามเนื้อน่อง รับรู้แรงตึง ขยับมารับรู้แรงกด
ที่หัวเข่าทั้งสองข้าง รับรู้แรงกดรอบๆหัวเข่า
จับความรู้สึก รับรู้แรงตึงที่ต้นขา ขยับมาที่บั้นเอว
รับรู้แรงกดและความตึงที่บั้นเอว กลับมารับรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกจดจ่อกับการรับรู้ขณะหายใจจากนั้นรับรู้ความรู้สึกมี่หัวไหล่ รับรู้แรงกดที่หัวไหล่ซ้ายไปหัวไหล่ขวา จับความรู้สึกที่ต้นคอ รับรู้ความรู้สึกตึงที่ต้นคอ ขยับขึ้นมาที่ศีรษะ รับรู้ความรู้สึกที่สมอง
รู้สึกสงบ เบาสบาย อิ่มเอม และมีความสุข
          (ใส่ข้อมูล) จากนั้นกลับมารับรู้ลมหายใจเข้า-รับรู้ลมหายใจออก
จดจ่อกับการรับรู้ขณะหายใจ ขอบคุณขาทั้งสองข้าง
 ที่นำพาเราไปถึงจุดหมายและยืนได้อย่างมั่นคง
 ขอบคุณมือทั้งสองข้างที่สร้างสิ่งดีงาม ขอบคุณปากที่พูดด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะ และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ขอบคุณหูที่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ขอบคุณดาวตาที่ช่วยให้เห็นทุกสรรพสิ่ง ขอบคุณร่างกายทุกส่วนที่รวมเป็นตัวเรา และขอบคุณลมหายใจที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ เราบอกตัวเองว่าเราเป็นคนน่ารัก เรารักผู้อื่นและทุกสรรพสิ่งรอบๆตัวเรา บอกตัวเองว่าเราเป็นคนรู้หน้าที่ รู้เวลา มีจิตอาสาและแบ่งปันผู้อื่น
ขั้นปลุก
- ทุกคนกลับมารับรู้ลมหายใจเข้า-ลมหายใจออก รับรู้สัมผัสที่ปลายจมูก จดจ่อกับการรับรู้ขณะหายใจ รับรู้ความรู้สึกที่ปลายนิ้วมือ นิ้วเท้าทั้งสองข้าง ค่อยๆ เปิดเปลือกตาช้าๆ กระพริบตาถี่ๆ เพื่อให้ดวงตาปรับแสงที่ผ่านเข้ามา จากนั้นค่อยๆ นั่งลง เหยียดขาทั้งสองข้างออกมาด้านหน้า และบีบนวดเบาๆ เพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายและสบาย
-  นักเรียนลุกขึ้นนั่ง ครูกระตุ้นการเรียนรู้ของสมอง
ด้วย  Brian Gym  จำนวน 2 ท่า ได้แก่ ท่าขนม
จีบ กับ ถาดตัวแอล, กระต่ายท้องป่างกับโพรง
กระต่ายนับจำนวนโดยใช้ท่าประกอบ  (นับ 1 – 10 )
-  เพลงบริหารคลื่นสมอง
-  กระดาษตัดเป็นรูปวงกลม
- กาว
- กระดาษ A4

ขั้นกิจกรรม
-  การฝึกสมาธิ
-  เคารพ
นอบน้อมต่อ
ตนเองและ
ผู้อื่น

ขั้นกิจกรรม:
-  ครูแนะนำอุปกรณ์โชว์อุปกรณ์  “ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด นักเรียนเคยเห็นอะไรที่คล้ายกับวงกลม เคยเห็นที่ไหนบ้าง? “
-  ครูแนะนำกิจกรรม ครูเล่าเรื่องราวตาม
จินตนาการ
-  ครูสาธิตการทำกิจกรรม “ปลาน้อย” เพื่อให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้น
จากนั้นครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ ให้นักเรียนหยิบคนละ 1ชุดโดยครูแบ่งออกเป็น 2 ตะกร้า ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ไป ทางด้านซ้ายและด้านขวาของครู ก่อนที่จะรับอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณกันอย่างนอบน้อมทั้งผู้ส่งและผู้รับ
-  เมื่อได้อุปกรณ์ครบทุกคนแล้ว นักเรียนทุกคนลงมือประดิษฐ์ “ปลาน้อย” ไปพร้อมๆ กัน
-  นักเรียนแนะนำเสนอผลงานของตนเอง ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “พี่ปลาที่อยู่กับเด็กคือปลาอะไร / อยากให้พี่ปลากินอาหารอะไรที่มรประโยชน์ เพราะอะไร? ”
-  ครูให้นักเรียนช่วยเก็บผลงานโดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าแล้วส่งให้เพื่อนคนถัดไป นักเรียนจะไหว้ขอบคุณกันทุกครั้งเมื่อรับละส่งอุปกรณ์ แล้วนำมาให้คุณครู
ขั้นจบ
-  เคารพคุณค่า
ของตนเองและ
ผู้อื่น
ขั้นจบ( 5 นาที )
-  เคารพเสริมแรงด้วย Empower   ชื่นชมและขอบคุณความ ตั้งใจ ของนักเรียนทุกคน
-  กอดมอบพลังความรักให้กันและกันระหว่างนักเรียนกับครู
ศุกร์
ขั้นเตรียม
-  ฝึกการมีสติ
รู้ตัว
กิจกรรม  :  แปลงร่างแป้งโดว
ขั้นเตรียม ( 5 นาที)  Body Scan แบบนอน
-  นักเรียนทุกคนนอนหงายในท่าปลาดาว แยกเท้าออกพอประมาณแล้วปล่อยให้เท้าทั้งสองข้างได้พักผ่อนในท่าที่สบาย วางมือทั้งสองไว้ข้างลำตัวหงายฝ่ามือทั้งสองข้างขึ้นในท่าที่ผ่อนคลาย นักเรียนหลับตาลงอย่างเบาๆ   รู้สึกถึงการผ่อนคลายที่ดวงตา จากนั้นให้นักเรียนหายใจ เข้าลึกๆ แล้วปล่อยลมหายใจออกช้าๆ  หายใจเข้ารู้สึกสบาย หายใจออกรู้สึกผ่อนคลาย เบาสบาย และมีความสุข เราเริ่มผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกาย
ขั้น  Scan  และใส่ข้อมูล
            ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณหัวคิ้ว  คิ้วที่ขมวดอยู่คลายออก รับรู้ถึงความรู้สึกผ่อนคลายบริเวณหัวคิ้ว เรารู้สึก  อิ่มเอมเบา  สบาย  และมีความสุข  หลับสบาย  หลับลึกลงๆ ไล่ความรู้สึกมาที่จมูกของเรารับรู้ลมหายใจอันแผ่วเบา รู้สึกผ่อนคลาย ­สัมผัสถึงลมหายใจที่อบอุ่น เรารู้สึก  อิ่มเอม  เบา  สบาย   และมีความสุข  หลับสบาย หลับลึกลงๆ จากนั้นไล่ความรู้สึกมาที่ริมฝีปากของเรา ผ่อนคลายกล้ามเนื้อริมฝีปาก ริมฝีปากบนล่างแนบชิดกันปากของเราที่เม้มอยู่คลายออก  และผ่อนคลาย  เรารู้สึก  อิ่มเอม  เบา   สบาย   และมีความสุข     ให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณคาง  คางของเราได้รับการผ่อนคลาย  เรารู้สึก  อิ่มเอม   เบา  สบาย   มีความสุข  หลับสบาย  หลับสบายหลับลึกลงๆ จากนั้นก็  ไล่ความรู้สึกต่อไปที่ไหล่  แขนทั้งสองข้าง  มือทั้งสองข้าง  ขาทั้งสองข้าง และฝ่าเท้า
            (ใส่ข้อมูล)  ปล่อยร่างกายของเราได้หลับอย่างสบายเพื่อให้เราได้รู้สึกขอบคุณร่างกายของเรา  ขอบคุณเท้าทั้งสองข้างที่นำพาเราไปยังที่ต่างๆ  ตั้งแต่เล็กจนโต ขอบคุณขาทั้งสองข้างที่ทำให้เรายืนขึ้นได้อย่างมั่นคง  ขอบคุณมือทั้งสองข้างของเราที่ช่วยทำสิ่งต่างๆ ที่ดีงามให้เกิดขึ้นแก่โลกนี้  ขอบคุณปากขอเราที่ให้เราได้พูดในสิ่งดีๆ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ขอบคุณทุกลมหายใจที่ยังอยู่กับเรา ขอบคุณดวงตาของเราที่ให้เราได้มองเห็นสิ่งที่ดีงาม มองเห็นคนที่เรารัก มองเห็นทุกสรรพสิ่งที่เกื้อกูลเราอยู่  ของคุณสมองของเราที่ให้เราได้คิดถึงเรื่องราวดีๆ คิดทำแต่สิ่งดีๆ เพื่อตนเองและผู้อื่น หายใจเข้าลึกๆและผ่อนลมหายใจออกช้าๆ  บอกตัวเองว่าเราเป็นคนที่น่ารัก  เป็นคนที่ยอดเยี่ยมเป็นคนที่รู้เวลาเป็นคนที่มีความรักที่ยิ่งใหญ่  บอกตัวเองว่าเราเป็นคนที่อดทนมุ่งมั่น  เสียสละ  และกล้าหาญที่จะทำในสิ่งที่ดีงาม
ขั้นปลุก
            ครูจะนับ  1-3  เพื่อให้นักเรียนเริ่มรู้สึกตัวกลับมาอยู่กับตัวเอง  นับ  1   นักเรียนรู้สึกที่ตัวเองค่อยๆ ลืมตาขึ้น แล้วกระพริบตาเพื่อปรับสายตาเราให้เข้ากับแสงสว่างเราจะบอกตัวเองว่าเราจะตื่นมาพร้อมกับความสดชื่นความกระปรี้กระเปร่าพลิกตัวไปทางด้านซ้าย ด้านขวา   นับ  2  นักเรียนรู้สึกที่มือและแขนทั้งของข้างที่แข็งแรงค่อยๆ รู้สึกเบา สบาย และมีความสุข  ขึ้นมา นับ  3  เรารู้สึกที่แผ่นหลังที่แข็งแรงและใช้แขนทั้งสองข้างพยุงตัวเองให้ลุกขึ้นนั่งเป็นคนที่น่ารัก แล้วเราคอยช่วยดูแลเพื่อนข้างๆ  สะกิดคนข้างเราอย่างเบาๆ  เพื่อให้เพื่อนกลับมารู้ตัว
-  นักเรียนลุกขึ้นนั่ง ครูกระตุ้นการเรียนรู้ของสมองด้วย  Brian Gym  จำนวน 3 ท่า ได้แก่ แตะสัมผัสนิ้วมือ โดยใช้หัวแม่มือแตะสัมผัสไปทีละนิ้ว ท่าขนมจีบ กับ ถาดตัวแอล, กระต่ายท้องป่องกับโพรงกระต่าย ( นับ 1 – 10 )
 - เพลงบริหารคลื่นสอง
- แป้งโดง

ขั้นกิจกรรม
-  การฝึกสมาธิ
-  เคารพ
นอบน้อมต่อ
ตนเองและผู้อื่น
-  ประสานสัมพันธ์มือ
กับตา

ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำกิจกรรมและอุปกรณ์ (แป้งโดว) ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนเห็นอะไร เห็นแล้วนึกถึงอะไร นักเรียนเคยเห็นที่ไหน  คนน่ารักจะยกมือตอบครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น"
 - ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ (แป้งโดว) ไปทั้ง 2 ฝั่ง ทุกครั้งที่ รับ - ส่ง นักเรียนจะรับไหว้อย่างนอบน้อม
- ครูเล่านิทานเรื่องตามจินตนาการ
ครูและนักเรียนทุกคนพับแปลงร่างแป้งโดวเป็นรูปดอกไม้ไปพร้อมๆ กัน
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ นักเรียนอยากมอบดอกไม้นี้ให้กับใคร เพราะอะไร  (ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้สึก)
-  ครูให้นักเรียนเก็บอุปกรณ์ โดยเริ่มจากคนที่มี
ตะกร้าอยู่ด้านหลัง เก็บชิ้นงานใส่ลงตะกร้า
แล้วนำมาให้คุณครู
ขั้นจบ
-  เคารพคุณค่า
ของตนเองและ
ผู้อื่น
ขั้นจบ( 5 นาที )
-  เคารพเสริมแรงด้วย Empower   ชื่นชมและขอบคุณความ ตั้งใจ ของนักเรียนทุกคน
-  กอดมอบพลังความรักให้กันและกันระหว่างนักเรียนกับครู

ภาพกิจกรรม

ท่าผีเสื้อ
ท่าเต่า
ท่าหงส์ท่าจระเข้ท่างูใหญ่ท่าตั๊กแตนท่าปลาดาว

ขั้นจบ แตะอวัยวะส่วนต่างๆ  และ ใช้ท่า Brian Gym
มอบพลังความรักระหว่าง นักเรียนกับนักเรียน
และครูกับนักเรียน โดยการโอบกอด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น